Advokat Milan Golubović


Advokat Milan Golubović posluje na principima profesionalne odgovornosti, znanju i iskustvu sticanim u izabranom delokrugu pravnih poslova.

Oblasti rada:

  1. Naplata potraživanja
  2. Naknada štete
  3. Radno pravo
  4. Zastupanje pravnih lica

“Spremnost za učenje i konsultacija sa kolegama daju najbolje rezultate.”


Kontakt: 063/271-483

Email: golubovic.adv@gmail.com