U nameri da razjasnimo situaciju neiskorišćene ski karte (ski pass) usled pandemije korona virusa (COVID 19) i  obustave rada JP “Skijališta Srbije” i prekida ski sezone, sačinjen je ovaj tekst koji daje odgovor na pitanje odobrenja naknadnog korišćenja preostalih dana ili povraćaja novca.

Zakon o obligacionim odnosima upravo predviđa ovu situaciju. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog objektivnih okolnosti, druga strana može tražiti vraćanje datog.

Prema čl. 137. Zakona o obligacionim odnosima kada je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji ne odgovara ni jedna ni druga strana, gasi se i obaveza druge strane, a ako je ova nešto ispunila od svoje obaveze može zahtevati vraćanje. U slučaju delimične nemogućnosti ispunjenja, druga strana može zahteva srazmerno smanjenje svoje obaveze.

Dakle, svi koji su kupili ski kartu (ski pass) a nisu je iskoristili u potpunosti imaju pravo da traže odobrenje naknadnog korišćenja preostalih dana ili refundaciju novca. Ovo se prevashodno odnosi na lica koja su kupila sezonsku kartu, kartu “deset u sezoni” i lica koja su kupila ski kartu neposredno pre okončanja ski sezone.

U slučaju nemogućnosti da se iskoristi unapred plaćena usluga za koje ne odgovara nijedna strana, nastupeli rizik neisporuke usluge ne može se prevaljivati na korisnika. Nemogućnošću ispunjenja otpada osnov po kome je primljena uplata.

Iz ponašanja JP “Skijališta Srbije” može se zaključiti da usluga neće biti pružena u budućnosti. Završena je skijaška sezona 2020. godine. Tako je na nedvosmislen način imaocu ski passa stavljeno do znanja da je ugovor o kupovini ski karte raskinut.

Stvar bi bila očiglednija da se zatvaranje sezone desilo na početku ski sezone. Ali to ne menja obavezu za omogućavanje da se usluga iskoristi naredne godine ili povraćaj novca.

Kao i mnogo puta do sada presudnu ulogu za donošenje odluke o dobrovoljnoj refundaciji imaće “igra velikih brojeva”. Ukoliko novac bude vrećen svima veći bi izdatak bio nego vratiti samo onima koji to budu u postupku tražili.

Zahtev za povraćaj novca ili naknadno korišćenje usluge se može tražiti od JP “Skijališta Srbije” samostalno ili preko punomoćnika. Ukoliko ne dođe do dobrovoljnog povraćaja ne preostaje ništa drugo nego da se pokrene postupak pred nadležnim organom.


Za više informacija o pravu na odobrenje naknadnog korišćenja usluge ili refundaciju novca možete se obratiti se advokatu.